Llei de protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) se li informa que les dades facilitades seran tractats per MONICA MATEU BATLLE, amb nombre de CIF 46726836J situada en 43840 Salou (Tarragona), C/ TARRAGONA, 14, BX. 3ºA, nombre telèfon 627929193 i email info@barcelonaholiday.es. Les dades proporcionades seran tractats amb la finalitat de poder gestionar la present sol·licitud d'informació corresponent a la nostra Entitat. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades es fonamenta en el seu consentiment exprés. Les dades no seran comunicats a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Finalment, se li informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant aquest organisme de considerar-ho oportú.

(+34) 627 92 91 93